Metsätyypit : kasvupaikkaopas

    Metsätyypit : kasvupaikkaopas / Juha-Pekka Hotanen, Hannu Nousiainen, Raisa Mäkipää, Antti Reinikainen, Tiina Tonteri, kuvat: Hannu Nousiainen [ja muita]

    Metsäkasvupaikkoja luokitellaan puuston ja kasvillisuuden avulla. Teoksessa pureudutaan myös kasvupaikkatyyppien yleisten metsäkasvilajien esiintymiseen metsikön eri ikävaiheissa sekä eri puulajien metsiköissä. Lehtojen kasvupaikat kuvataan yksityiskohtaisesti. Metsätyyppijärjestelmä on yli sata vuotta vanha, mutta nopeudessaan ja vaivattomuudessaan yhä toimiva menetelmä kasvupaikkojen biologisen tuotoskyvyn kuvaamiseen aluskasvillisuuden perusteella. Paitsi kasvupaikkojen viljavuuden määrittämiseen metsätaloutta varten, kasvupaikkatyyppejä ja niiden metsätyyppejä käytetään monissa ympäristöalan käytännön toimissa. Kirja sopii oppikirjaksi yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten metsätalouden, biologian ja ympäristöalan opetukseen. Se on erinomainen maastokäsikirja näiden alojen ammattilaisille ja opiskelijoille. Siitä voi olla pitkäaikaista iloa myös muiden luonnonystävien retkillä.

    metsätyypit kasvupaikat metsät kasvupaikkatyypit metsämaa metsätalousmaa metsäkasvillisuus aluskasvillisuus kangasmaat lehdot luokitukset kasvillisuus kangasmetsät

    Metsäkustannus 1.painos
    FIN EISBN:9789523380684