Metsäpolun filosofiaa

  Metsäpolun filosofiaa / Jukka Mikkonen

  Metsä on tärkeä paikka läntisessä mielenmaisemassa, suomalaisen vapaa-ajassa ja haavekuvaston taustana. Metsän tarjoama moniaistinen ja -ulotteinen kauneuskokemus koettelee filosofisen estetiikan teorioita, mutta samalla metsä koettelee muutakin. Se panee pohtimaan, millainen on biologian, metsänhoidon ja vaikkapa ympäristöntutkimuksen suhde kauneuskokemukseen – ja toisiinsa.
  Kun luontosuhde alkaa näin elää, kaunoaistillinen luonnonkäsitys pukeutuu kysymyksiksi: mitä on metsän kauneus, mitä esteettinen luontokokemus? Mikä on aistihavainnon, mikä ymmärryksen rooli luonnonkierron kauneutta arvioitaessa? Mitä on lahopuun lumo? Miksi taiteilijat haaveilevat ikiunesta sammalpatjalla?
  Puun ja ihmisen yhteys on elimellinen mutta huomaamaton. Esimerkiksi puulämmityksen kaltaista asiaa tutkimalla havaitaan, että metsän arkisiinkin piirteisiin sisältyy merkittäviä eettisiä, esteettisiä ja tieto-opillisia seikkoja.
  Katso näytesivuja teoksesta kustantajan verkkosivulta.

  metsät filosofia ympäristöfilosofia luonnonfilosofia puut luonto luonnonympäristö luontosuhde ympäristöestetiikka

  niin & näin 1.painos
  FIN EISBN:9789527189146