Mediakasvatuksen käsikirja

    Mediakasvatuksen käsikirja / Marjaana Kangas, Harto Pönkä, Päivi Rasi, Juha Räikkä, Sara Sintonen, Kaija Suonsivu, Salla Tuomola, Terhi-Anna Wilska, toim Veera Willman

    Median rooli yhteiskunnassa, arjessa ja opetuksessa on muuttunut viime vuosina perustavanlaatuisesti. Media ja sen tarjoamat mahdollisuudet muuttavat jatkuvasti tapaa viestiä ja kommunikoida. On aika pureutua niihin haasteisiin, joita mediakasvatus nyt ja tulevina vuosina kohtaa.

    mediakasvatus varhaiskasvatus sosiaalinen media opetuskäyttö viestintäkasvatus monilukutaito totuus faktantarkistus media terveysviestintä työhyvinvointi joukkoviestintä journalismi yksityisyys yksilönsuoja medialukutaito mediataidot kansalaismedia tiedekasvatus taitokasvatus visuaalinen kulttuuri visuaalinen lukutaito elokuvakasvatus

    United Press 1.painos
    FIN EISBN:9789949726455