Mediaa käsittämässä

  Mediaa käsittämässä / Seija Ridell, Tanja Sihvonen, Pasi Väliaho, Outi Hakola

  Mediaa käsittämässä on monipuolinen ja syvälle luotaava valikoima mediatutkimuksen keskeisistä käsitteistä. Kokoelmassa kartoitetaan mediatutkimuksen avainkäsitteistöä sekä kulttuurin ja taiteen tutkimuksen että yhteiskuntatieteellisen perinteen suunnista. Se on siten lähestymistavaltaan ainutlaatuinen Suomessa. Teos sopii sekä oppikirjaksi yliopistoihin että monien eri oppialojen tutkijoiden käyttöön.

  Kokoelman kantavana ideana on käsitteiden ongelmalähtöisyys. Media toimii sinä horisonttina tai ongelmien risteyskohtana, johon artikkeleissa eri näkökulmista tartutaan. Artikkeleissa tuodaan julki, kuinka käsitteet muotoilevat mediaa samalla kun käsitteiden nähdään itsessään sisältävän tiettyjä, usein piiloisia poliittisia sitoumuksia. Mukaan valikoidut käsitteet kiinnittyvät kirjoittajien omaan tutkimustyöhön, ja niiden tarkastelussa hyödynnetään konkreettisia esimerkkejä.

  Kirjoittajat: Outi Hakola, Irma Kaarina Halonen, Veijo Hietala, Ilona Hongisto, Katariina Kyrölä, Seija Ridell, Tommi Römpötti, Jukka Sihvonen, Tanja Sihvonen, Pasi Väliaho

  mediatutkimus tiedotustutkimus viestintä joukkoviestintä käsiteanalyysi biopolitiikka dokumentaarisuus halu narratiivisuus performanssi representaatio simulointi tietokonepelit elokuva ruumiillisuus välitys yleisö

  Vastapaino
  FIN EISBN:9789517682954

  Kiinnostaisiko myös...