Martin Heideggerin olemisen kysyminen

  Martin Heideggerin olemisen kysyminen / Leena KAKKORI

  Martin Heidegger (1889-1976) oli viime vuosisadan merkittävimpiä ja kiistellyimpiä filosofeja. Hänen ajatteluaan pidetään vaikeasti lähestyttävänä, ja hänen läheinen yhteytensä natseihin 1930-luvulla herättää monissa epäilyjä. Kirjassa on Heideggerin elämänkertä, jossa kerrotaan uusimmat historialliset tosiasiat Heideggerin natsisitoumuksista. Leena Kakkori käy läpi Heideggerin ajattelun tärkeimmät teemat. Keskeiseksi nousee se, miten Heidegger yhä uudestaan tuotantonsa eri vaiheissa kysyy ja ihmettelee Olemista. Pääteoksessaan Olemisessa ja ajassa Heidegger syyttää länsimaisen filosofian historiaa olemiskysymyksen unohtamisesta ja vaatii metafysiikan perinteen uudelleen ajattelua. Olemisen ja ajan jälkeen kysymys olemisen merkityksestä muuttuu kysymykseksi olemisen totuudesta. Kakkori nostaa erityisesti esille Nietzsche-luennot, Taideteos-esseen, Humanismi-kirjan ja niin sanotut Zollikon-seminaarit, jotka olivat Heideggerille hänen myöhäistotantonsa tärkein projekti. Yhteiskuntatieteiden tohtori Leena Kakkori on Jyväskyläläinen filosofi, joka tutkii Martin Heideggerin ajattelua, taiteen filosofiaa sekä kasvatuksen filosofisia perusteita. Hän kuuluu ECERin ( European Conference on Educational Research) kasvatusfilosofian verkoston puheenjohtajistoon. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston

  filosofia 1900-luku eksistenssi aika totuus metafysiikka fenomenologia taide estetiikka taidefilosofia humanismi ihminen dasein-analyysi filosofit Saksa henkilöhistoria

  Tampere University Press : Taju [jakaja]
  FIN EISBN:9789514480126

  Kiinnostaisiko myös...