Markkinointi on tarinankerrontaa

  Markkinointi on tarinankerrontaa / Erkki Leppänen

  Tarinan merkitys tuotteen mielikuvaan, valintaan ja suositushalukkuuteen. Kirjassa käsitellään tarinoita emotionaalisen markkinoinnin välineenä. Kuluttajat hakevat usein vahvistusta omille uskomuksilleen erilaisista tarinoista. Kun kuluttaja saa markkinoijan viestistä vastakaikua omille uskomuksilleen, todennäköisyys tuotteen valinnalle ja sen suositushalukkuudelle kasvaa. Silloin kuluttaja arvioi tuotteita ensisijaisesti omien ja markkinoijan kertomien tarinoiden, eikä niinkään tuoteominaisuuksien kautta. Kirja on tiivis tietopaketti jokaiselle, joka haluaa ymmärtää kuluttajakäyttäytymistä ja ostopäätökseen liittyviä tekijöitä. Kirjassa taustoitetaan lyhyesti uskomusten, todellisten motiivien, mielipidevaikuttajien ja muiden päätöksentekoon vaikuttavien tekijöiden merkitystä kuluttajien ja markkinoijan vuoropuhelussa. Hyvien tarinoiden luominen tuotteille ja palveluille on kuitenkin haasteellista. Esimerkkien avulla kirjassa pureudutaan onnistuneisiin tarinoihin, joista eri alojen markkinoijien on mahdollista poimia parhaat palat. Hyväkään tarina ei silti lennä ilman ihmisiä, jotka levittävät tarinaa. Uudet välineet, kuten sosiaalinen media ovatkin osoittautuneet käteviksi kanaviksi levittää tarinoita. Kirjassa tarkastellaan erilaisten asiakasryhmien käyttäytymistä heidän kohdatessaan uusia tuotteita. Ryhmien tunnistaminen ohjaa myös markkinoijaa priorisoimaan kohderyhmien lähestymistä.

  markkinointi tarina mainonta myynti kuluttaja sosiaalinen media

  Klaava Media 1.painos
  FIN EISBN:9789525901252

  Kiinnostaisiko myös...