Människohundarna : 12 röster

    Människohundarna : 12 röster

    Människohundarna är en samling texter som vuxit fram under den tvååriga författarutbildningen Litterärt skapande (2016-2017). I Människohundarna ger tolv skribenter sin syn på de teman och idéer som utgjort ramen för kursen. De analyserar sig själva, varandra och sina förväntningar på varandet i största allmänhet. En kompakt samling litterära stycken som sjuder av liv, rörelse och röster. Utskriven undertitel: Tolv röster Mörkerkörning. Visdomstanden. Den stora lådan. Lotta. Henry. En stad som kunde ha blivit, främling, så länge du inte går. Utaha. Kärlek är kärlek. Drottningen av näckrosdammen. Sången om Laila. När bara morgondagen ser. Quercus Rubra.

    kreativt skrivande skrivarutbildning antologier noveller dikter skönlitteratur finlandssvensk litteratur essäer ungdom kärlek

    Förlaget M 1.painos
    SWE EISBN:9789523330962