Luovan toiminnan työtavat : käsikirja sosiaali- ja terveysalalle

    Luovan toiminnan työtavat : käsikirja sosiaali- ja terveysalalle / Laura Huhtinen-Hildén Susanna Iivanainen Anna Liisa Karjalainen Satu Öystilä kirjoittajat: Kirsi Heimonen, toim Anna Liisa Karjalainen

    Luovan toiminnan hyödyntäminen omassa työssä ei edellytä erityistä taiteellista lahjakkuutta – vain halua kokeilla ja soveltaa. Tämä kirja on ensimmäinen kokoomateos musiikkiin, kuvalliseen ilmaisuun, kirjoittamiseen, liikkeeseen ja draamaan perustuvista työta­voista. Niiden avulla voi esimerkiksi herätellä iloa, kohdata vaikeita elämäntilanteita, tutustua itseen ja muihin tai käsitellä aivan arkipäiväisiä asioita. Luovalla toiminnalla voidaan tukea niin yksilöiden kuin ryhmien hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Teoksen tavoitteena on kannustaa käyttämään luovaa toimintaa sosiaali- ja terveysalalla kaikenikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Vankan teoreettisen ja käytännöllisen perustiedon lisäksi kirjan useat harjoitukset auttavat lukijaa soveltamaan työtapoja mitä moninaisimmissa yhteyksissä. Kokeilemisen voi aloittaa pienesti, vaikka ensin itsestään! Kirjan toimittaja Anna Liisa Karjalainen (FT) toimii lehtorina Diakonia-­ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalojen koulutuksissa. Kirjoittajat ovat kirjoittamisen, musiikkikasvatuksen, kuvataiteen, tanssin ja draaman asiantuntijoita. Sisällysluettelo: '; “...Esipuhe -- Luova toiminta siltana itseen, toisiin ja osallisuuteen / Laura Huhtinen-Hildén ja Anna Liisa Karjalainen -- Elämän ja arjen musiikkia - musiikillisen ilmaisun monia mahdollisuuksia / Laura Huhtinen-Hildén -- Väriä elämään - kuvallinen ilmaisu hyvinvointia edistämässä / Susanna Iivanainen -- Elämää ja ajatuksia tekstiksi - kirjoittaminen itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin tukena / Anna Liisa Karjalainen -- Draaman mahdollisuudet ohjaustyössä / Satu Öystilä -- Ruumiillisuuden kuuntelu - liike ja pysähdys liikkeessä / Kirsi Heimonen -- Kirjoittajat...”

    sosiaaliala terveysala luova toiminta työtavat käsikirjat luovuus musiikki kuvallinen ilmaisu vuorovaikutus kirjoittaminen draamakasvatus kommunikaatio liike ruumiillisuus musiikkiterapia taideterapia läänintaiteilijat draamapedagogiikka opetusmenetelmät kuvataidekasvatus projektioppiminen tunnetaidot kellot ammatti-identiteetti ilmaisukasvatus teatteri-ilmaisu

    PS-kustannus 1.painos
    FIN EISBN:9789524519182