Lukivaikeudesta lukitukeen

  Lukivaikeudesta lukitukeen / Marjatta Takala, Leila Kairaluoma

  Koulun alkutaipaleella lapset saattavat tuskailla lukemisen kanssa: kirjaimet eivät muistu mieleen, äänteet eivät yhdisty ja tavut tuntuvat törmäilevän toisiinsa. Tämä voi olla tavanomaista lukutaidon oppimiseen liittyvää työläyttä - tai sitten pulmat ennakoivat lukivaikeutta.
  Lukemisvaikeudet vaikuttavat myös monen nuoren ja aikuisen elämään. Ilman sujuvaa lukutaitoa voi olla hankala selvitä lukemista vaativista arkisista tilanteista. Noin joka kymmenennen suomalaislapsen ja -nuoren lukutaito on riittämätön. Jotta lukemiseen voidaan tarjota tukea, lukivaikeus pitää tunnistaa ja arvioida luotettavin testein. Ennen kaikkea on osattava auttaa lapsia, nuoria ja aikuisia selviämään lukivaikeuden kanssa.
  Lukivaikeudesta lukitukeen tarjoaa tutkittua tietoa lukivaikeudesta ja käytännönläheistä opastusta siihen, miten ohjata ja tukea lasta, nuorta ja aikuista lukivaikeudessa. Kirjan kohderyhmänä ovat opiskelijat, opettajat, vanhemmat ja muut lukutaidon parissa työskentelevät.

  fonologia oppimisvaikeudet kouluvaikeudet vaikeudet kielelliset häiriöt lukeminen (toiminta) fonologinen tietoisuus kielellinen tietoisuus erilaiset oppijat sujuvuus prosessilukeminen erityinen tuki

  Gaudeamus 1.painos
  FIN EISBN:9789523455931

  Kiinnostaisiko myös...