Logiikka

  Logiikka / Graham Priest, Risto Koskensilta, Eurooppalaisen filosofian seura

  1. Pätevyys : mitä seuraa mistä? -- 2. Totuusfunktio : kuinka totuus toimii? -- 3. Nimet ja kvanttorit : onko ei mikään sittenkin jotakin? -- 4. Kuvaukset ja olemassaolo : palvoivatko kreikkalaiset Zeusta? -- 5. Itseviittaavuus : mitä tämä luku koskee? -- 6. Välttämättömyys ja mahdollisuus : miten on oleva, niin täytyy olla? -- 7. Konditionaalit : mitä "jos" merkitsee? -- 8. Tulevaisuus ja menneisyys : onko aika todellista? -- 9. Identiteetti ja muutos : onko mikään koskaan samaa? -- 10. Epätarkkuus : miten välttää liukumasta liukkaalla luiskalla? -- 11. Todennäköisyys : puuttuvan viiteryhmän kummallinen tapaus -- 12. Käänteinen todennäköisyys : samanlaisia ei voi erottaa! -- 13. Päätösteoria : suuria odotusarvoja -- 14. Seis! Ken siellä? -- 15. Voi olla tottakin ΜΜΜ mutta sitä ei voi todistaa!

  filosofia logiikka tieteenfilosofia yhteiskuntateoriat esitystaide suomen kieli metafilosofia keskikoulu metafysiikka lukuteoria kieli yhteiskuntafilosofia kirjakieli

  niin & näin 1.painos
  FIN EISBN:9789527189221

  Kiinnostaisiko myös...