LingoPro Deutsch

    LingoPro Deutsch

    LingoPro Deutsch opastaa käyttämään saksan kieltä luontevasti työelämän vuorovaikutustilanteissa. Ohjelma koostuu kielenoppijan ja kielivalmentajan välisistä opetuskeskusteluista, joissa käydään läpi erilaisia suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita. Jokaiseen keskusteluun liittyy viisi keskustelun merkitys- ja kielisisältöä harjoittavaa interaktiivista tehtävää. LingoPro Deutsch tarjoaa siis paitsi arvokasta tietoa saksankielisestä viestinnästä myös suuren määrän puhuttua saksan kieltä kuullunymmärtämisen harjoitteluun. Ohjelma soveltuu saksan kielen perusteet hallitsevalle oppijalle. Ohjelman kuusi aihealuetta ovat kohteliaisuus, sähköpostit, kokoukset, kirjeet, puhelinkeskustelut ja esitykset. Ohjelma on suunniteltu käytettäväksi tietokoneilla ja tableteilla. Ohjelman käyttöä varten tarvitaan kaiutin tai kuulokkeet. Tukikieli: suomi LingoPro Deutsch is a language training program for those who wish to brush up on their professional German. It consists of dialogues carried out between a learner and a native language instructor, which will teach you how to use German fluently and naturally in various work situations, both verbally and in written form. Each dialogue comes with a set of exercises designed to help the learner process the content of the dialogue. Besides valuable advice about communicating in German, LingoPro Deutsch offers recordings of spoken German for listening comprehension practice. The program is aimed at learners who already have a basic knowledge of the German language. The program covers six topics: politeness, short e-mails, meetings, business letters, telephoning, and presentations. For the best user experience, we recommend using this program on a computer or a tablet. The program requires a loudspeaker or headphones. Language of instruction: Finnish

    multimedia educational technology vocational education adult education secondary education

    Lingonet Oy 1.painos
    GER EISBN:9789526633688