Liikuntapedagogiikka

  Liikuntapedagogiikka / Timo Jaakkola, Jarmo Liukkonen, Arja Sääkslahti, Timo Jaakkola, Jarmo Liukkonen, Arja Sääkslahti

  Liikunnallisen elämäntavan edut terveydelle ja hyvinvoinnille ovat kiistattomat. Kuitenkin yhä useampi suomalainen liikkuu vähemmän kuin on suositeltavaa. Liikkumisen ilon olisi hyvä syntyä jo lapsuudessa. Ellei yllykkeitä liikkumiseen tule kotoa, liikuntaan kasvattaminen jää koulun ja vapaa-ajan liikunnanohjauksen varaan. Liikuntakasvattajilla onkin haasteellinen tehtävä: kuinka tehdä suomalaisista liikkuva kansa? Tässä kirjassa käsitellään monipuolisesti liikuntapedagogiikan osa-alueita. Mukana on tärkeää tietoa muun muassa liikuntamotivaation luomisesta, taitojen oppimisesta, liikunnasta tunne- ja ihmissuhdetaitojen opettamisen välineenä, psyykkisestä hyvinvoinnista sekä liikunnan ja koulumenestyksen välisistä yhteyksistä. Lisäksi tarkastellaan liikunnan opetustyylejä, opetustapahtuman ohjaamista ja liikuntapedagogiikan erityiskysymyksiä, kuten motorisen oppimisen vaikeuksia. Kirja tuo esiin liikunnan opettamisessa tarvittavien taitojen ja valmiuksien laajan kirjon ja auttaa ohjaajaa ymmärtämään monipuolisen koulutuksen merkitystä ja havaitsemaan myös omia kehitystarpeitaan. Kirja on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät fyysisesti aktiivisen elämäntavan edistämiseksi. Uudistetun painoksen sisältö on päivitetty vastaamaan uudistettuja varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman perusteita sekä uusia liikuntasuosituksia. Mukaan on myös lisätty luvut tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä sekä Move!-järjestelmästä pedagogisena työkaluna.

  liikuntakasvatus liikunta opetus pedagogiikka didaktiikka opetussuunnitelmat opetusmenetelmät motivaatioilmasto motivaatio koululiikunta liikunnanopettajat työnkuva liikuntataidot motoriset taidot oppimisvaikeudet liikuntaharrastus nuorisokulttuuri fyysinen toimintakyky henkinen hyvinvointi monikulttuurisuus yhdenvertaisuus varhaiskasvatus peruskoulu toisen asteen koulutus liikunnanohjaajat työelämä liikuntapsykologia liikunta-ala taitokasvatus liikuntatiede telinevoimistelu luontoliikunta kehontuntemus

  PS-kustannus 1.painos
  FIN EISBN:9789524518413

  Kiinnostaisiko myös...