Lasten haastattelu lastensuojelussa

  Lasten haastattelu lastensuojelussa / Sauli Hyvärinen, Tarja Pösö

  ”Toit aiemmin esiin, että kotona on paha olla. Mitä tarkoitat sillä? Kerro lisää.” Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja ilmaista mielipiteensä. Lapselta saatua tietoa pitää myös osata käyttää lapsen elämään vaikuttavissa päätöksissä. Tämä kirja kertoo, miten eri tavoin haastatteluja voidaan toteuttaa lastensuojelussa näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Lapsia haastatellaan lastensuojelussa, kun halutaan rakentaa luottamussuhdetta lapsen ja ammattilaisen välillä, saada aikaan muutos lapsen elämässä tai selvittää, millainen lapsen elämäntilanne on ja mitä mieltä hän itse on siitä. Haastattelu poikkeaa merkittävästi arkisesta jutustelusta, jossa pelkkä kohtaaminen voi olla itsetarkoitus. Merkityksellistä on, miten lasten haastattelemiseen suhtaudutaan, miten haastatteluja tehdään ja miten lasten osallisuutta vahvistavia käytäntöjä tuetaan. Kirja on tehty yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa.

  lastensuojelu lapsen asema osallisuus lapset (ikäryhmät) lapsilähtöisyys sosiaalityöntekijät haastattelumenetelmät sosiaalityö haastattelut lapset (ikäryhmät kuuleminen (menettely) nuoret lapsityö haastattelu lapsen oikeudet sijaishuolto vuorovaikutus vertaistuki perhekasvatus

  PS-kustannus 1.painos
  FIN EISBN:9789524518765

  Kiinnostaisiko myös...