Laskentatoimi ja kannattavuuden hallinta

    Laskentatoimi ja kannattavuuden hallinta / Kari Alhola, Sanna Lauslahti

    Tämä kirja on tarkoitettu sekä korkeakoulujen että yritysten käyttöön liiketoiminnan kustannusten ja kannattavuuden peruskysymysten oppimiseen sekä näiden alueiden ajattelu- ja toimintamallien kehittämiseen. Kirja auttaa lukijaa ymmärtämään liiketoiminnan peruslainalaisuuksia ja kustannusten käyttäytymistä, ja se tuo selkeästi esille kannattavuuden välttämättömyyden. Kirjassa kannattavuutta tarkastellaan moniulotteisesti, ja siinä otetaan huomioon myös jatkuvasti kasvavan palvelusektorin laskentatarpeet. Kirjan tavoitteena on, että lukija oppii operatiivisen laskentatoimen peruskäsitteistön ja osaa hyödyntää sitä käytännön eri tilanteissa. Hän myös ymmärtää operatiivisen laskentatoimen roolin yrityksen johtamisen apuvälineenä eri ulottuvuuksineen. Lukija oppii laatimaan liiketoimintaan liittyviä laskelmia erilaisissa suunnittelu-, ohjaus- ja päätöksentekotilanteissa. Lisäksi hän sisäistää peruskysymykset laskentajärjestelmistä ja niiden luomisesta ja oppii hyödyntämään yrityksen seuranta- ja raportointijärjestelmiä yrityksen johtamisen ja operatiivisen toiminnanapuna. Huom! Kirjaa ei voi tulostaa, eikä siitä voi kopioida valintoja leikepöydälle. Kirjan koko 15,1 MB.

    laskentatoimi kannattavuus kustannuslaskenta liiketoiminta suunnittelu

    WSOY
    FIN EISBN:9510316261