Lapsen kielenkehitys - Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys

    Lapsen kielenkehitys - Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys / Elina Niemitalo-Haapola, Sini Haapala, Soile Ukkola

    Lapsen kielenkehitys etenee nopeasti vastasyntyneestä tuhisijasta maailman ihmeitä pohtivaan ja sujuvasti keskustelevaan esikoululaiseen. Vuorovaikutuksella, leikillä ja luovuudella on suuri merkitys lapsen kielenkehitykselle. Kirjassa kerrotaan lasten tyypillisistä kielen, puheen ja vuorovaikutuksen piirteistä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Teoksessa on runsaasti käytännönläheisiä keinoja ja toimintatapoja kielenkehityksen tukemiseen. Se sopii niin kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja opiskelijoille kuin vanhemmille. Kaikki kirjan kirjoittajat ovat lapsen kielen ja sen kehityksen erityis­asiantuntijoita. Toimittajat Elina Niemitalo-Haapola, Sini Haapala ja Soile Ukkola ovat puheterapeutteja, joilla on kokemusta sekä kuntoutus- ja ohjaustyöstä että logopedian alan opetuksesta ja tutkimuksesta.

    lapset (ikäryhmät) kielen oppiminen kieli ja kielet kuunteleminen puhe (puhuminen) oppiminen lapsen kehitys varhainen vuorovaikutus vuorovaikutus luovuus leikit sosiaaliset taidot tunteet ryhmätoiminta kielenkäyttö viestintä kielellinen tietoisuus monikielisyys monikulttuurisuus lukutaito kirjoitustaito lastenkirjallisuus musiikki teatteritaide toimintaympäristö digitaalitekniikka äänteet sanastot taivutus (kielitiede) lauseoppikielenkehitys vuorovaikutus leikki luovuus

    PS-kustannus 1.painos
    FIN EISBN:9789523700383