Lahjaverokirja

    Lahjaverokirja / Tuomo Lindholm

    Lahjaverokirja on selkeä, käytännönläheinen opas lahjoituksen hoitamiseen alusta loppuun. Kirjasta saat neuvoja muun muassa käteisen rahan, pörssiosakkeiden, asunnon ja yrityksen lahjoittamiseen. Oppaassa keskitytään erityisesti lahjojen verotukseen. Tarjolla on konkreettisia esimerkkejä eri vaihtoehtojen vaikutuksesta lahjaveron määrään sekä vinkkejä, jotka helpottavat lahjoittamisen verosuunnittelua. Lahjaverokirja sisältää myös lahjoittamisen oikeudelliset perusasiat, lahjoittamiseen liittyvää oikeuskäytäntöä sekä perustiedot hallintaoikeudesta ja alihintaisesta kaupasta. Kirjassa ovat mukana lahjaveroasteikon muutokset, jotka tulivat voimaan 1.1.2017. Oppaan on kirjoittanut Veronmaksajain Keskusliiton lakimies Tuomo Lindholm.

    lakioppaat lahjavero lainsäädäntö verosuunnittelu lahjat verotus hallintaoikeus

    Verotieto Oy 18.painos
    FIN EISBN:9789527137680