Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa / Hannele Laaksonen, Jouni Niskanen, Seija Ollila

    Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa / Hannele Laaksonen, Jouni Niskanen, Seija Ollila

    Terveydenhuollon lähiesimies tarvitsee tietoa niin henkilöstön ja toimintojen johtamisesta kuin taloushallinnostakin. Kirjassa käsitellään tiiviisti lähiesimiesten tarvitsemat tiedot ja taidot. Kirjan rakenne ohjaa tarkastelemaan organisaatiota tai työyksikköä henkilöstön, asiakkaan, prosessin ja talouden näkökulmista. Kirjan tehtävät ohjaavat pohtimaan aiheita omakohtaisesti. Kirja ilmestyy nyt kokonaan uudistettuna. Uutta sisältöä ovat mm. työuupumusta, työn imua ja voimistavaa ja eettistä johtamista koskevat asiat. Delegointi, päätöksenteko, johtajan vastuu ja alaistaidot tulevat käsittelyyn. Uudistetussa kirjassa ovat mukana myös laatujärjestelmät, uudet sähköiset tietojärjestelmät sekä julkisen terveydenhuollon ajankohtainen lainsäädäntö. Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti terveysalan korkea-asteen opintoihin. Se soveltuu hyvin myös lähiesimiesten täydennyskoulutukseen.

    terveydenhuolto johtaminen hoitotyö lähijohtaminen esimiehet osaamisen johtaminen tasapainotettu mittaristo

    Edita
    FIN EISBN:9789513764050