Kuolinpesän osakkaan opas

    Kuolinpesän osakkaan opas / Juha Koponen

    Kuolinpesän osakkaan opas on kuolinpesän verotusta ja juridiikkaa käsittelevä käytännönläheinen perusteos. Se sisältää vastauksia kysymyksiin, joita kuolinpesissä yleisimmin nousee esille. Kirjassa kerrotaan lyhyesti sekä pesän osakkaiden oikeuksista että velvollisuuksista. Oppaan tärkeimpiä osa-alueita on kuolinpesän verosuunnittelu, jota varten annetaan runsaasti vinkkejä. Julkaisu on suunnattu kuolinpesän talousasioita hoitaville maallikoille ja ammattilaisille.

    kuolinpesä verotus verosuunnittelu perunkirjoitus testamentti lakiosa leski perillinen perinnönjako perintöverotus lainhuuto vainaja eläketurva

    Verotieto Oy 16.painos
    FIN EISBN:9789527137703