Klassinen sosiologia ja moderni maailma

  Klassinen sosiologia ja moderni maailma / Jari Aro, Pertti Jokivuori

  Kirja esittelee sosiologian klassikkoja tuoreella tavalla. Millaisia ajattelun malleja 1800- ja 1900-luvun taitteessa vaikuttaneiden sosiologian klassikoiden yhteiskuntateoriat voivat tarjota meidän aikamme ihmisille, nykyisten yhteiskunnallisten ilmiöiden pohtimista varten?
  Teoksessa liikutaan modernin maailman yhteiskunnallisissa ilmiöissä. Mitä sanottavaa Durkheimilla, Weberillä, Marxilla ja Simmelillä on globaalista nykykapitalismista, yhteiskunnan ja elämän modernisoitumisesta sekä pyhästä ja uskonnollisuudesta?
  Kirja sopii johdantoteokseksi kaikille sosiologisen ajattelun teoriasta, historiasta ja klassisesta vaiheesta kiinnostuneille. Sosiologian klassikot eivät tarjoa vain valmiita oppeja todellisuuden ymmärtämiseen, ne ovat tie ajatuksiin.

  Marx, Karl Weber, Max Simmel, Georg Durkheim, Émile sosiologia klassikot yhteiskunta yhteiskuntateoriat kapitalismi globalisaatio raha sosiaaliset suhteet yhteisöllisyys rationaalisuus pyhä uskonto moderni elämäntapa

  Docendo 1.painos
  FIN EISBN:9789522910981

  Kiinnostaisiko myös...