Kirjoitettu kansakunta

    Kirjoitettu kansakunta / Irma Sulkunen

    Kirja tarkastelee kansallista historiakuvaa 1900-luvun alkupuolen populaareissa historiateoksissa. Tuolloin historiaa ryhtyi kirjoittamaan kasvava joukko sivistyneistön jäseniä – opettajia, poliitikkoja ja kirjailijoita – joilla ei ollut historioitsijan koulutusta. Lähiluvun kohteena on muun muassa Juhani Ahon, Eliel Aspelin-Haapkylän ja Tyyni Tuulion historiateoksia, joita ei ole aiemmassa tutkimuksessa analysoitu populaareina historiankuvauksina. Artikkeleissa tarkastellaan sitä, miten kytkökset kansallisen identiteetin, sukupuolen, uskonnon ja yhteiskuntaluokan välillä näkyivät näissä tietokirjoissa. Millaisena tietokirjallisuuden kohdeyleisö nähtiin? Miten tietyt tulkinnat karsiutuivat vallitsevasta historiakäsityksestä? Miten menneisyydestä rakennetut kertomukset kytkeytyivät kirjoittajien omaan toimintaan ja aikansa kiistakysymyksiin? Kantavana teemana on historian käyttö tiettyjen arvojen, normien ja yhteiskunnallisten päämäärien edistämiseksi. Teoksen kirjoittajat ovat historiantutkijoita Tampereen, Jyväskylän ja Turun yliopistoista.

    1900-luku aate-ja oppihistoria historia Suomen historia Suomi ja suomalaiset

    SKS -Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1.painos
    FIN EISBN:9789522224958