Keksimisen pedagogiikka

  Keksimisen pedagogiikka / Tiina Korhonen, Kaiju Kangas

  Kaikki voivat olla keksijöitä – yhdessä tekemällä syttyy osaamisen ja oivaltamisen ilo! Keksimisen pedagogiikka yhdistää eri oppiaineita teknologiaa hyödyntävään hauskaan käytännön tekemiseen. Keksintö­projekteissa lapset ja nuoret ratkaisevat tieteellisiä, teknisiä ja esteettisiä ongelmia sekä käyttävät monenlaisia digitaalisen ja perinteisen valmistuksen menetelmiä. Keksintöprojektit ovat monialaisia kokonaisuuksia, joissa yhdistyvät innovaatiokasvatus, käsityö ja teknologiakasvatus, matemaattis-luonnontieteelliset aineet, taidekasvatus sekä monet muut oppiaineet. Tarttuminen aidosta elämästä nouseviin todellisiin keksintöhaasteisiin vaatii avointa mieltä ja rohkeaa kokeilemisen ja tutkimisen halua. Keksintöprojekteihin osallistuminen sytyttää lapsissa ja nuorissa oppimisen ilon sekä tukee laaja-alaisten taitojen kehittymistä. Tässä kirjassa avataan, mitä keksimisen pedagogiikka on teoriassa ja käytännössä. Mukana on innostavia esimerkkejä eri kouluissa ja luokka-­asteilla toteutetuista keksintöprojekteista. Kirjan kirjoittajat ovat tutkijoita ja opettajia. He ovat toteuttaneet pitkän sarjan keksimisprojekteja eri koulutasoilla.

  keksiminen pedagogiikka oivaltaminen luovuus oppiminen ongelmanratkaisutaidot teknologiakasvatus

  PS-kustannus 1.painos
  FIN EISBN:9789523700390

  Kiinnostaisiko myös...