Kaupankäynnistä kumppanuuteen : yritystenvälisten suhteiden elementit, analysointi ja kehittäminen

  Kaupankäynnistä kumppanuuteen : yritystenvälisten suhteiden elementit, analysointi ja kehittäminen / Jukka Vesalainen, Teknologiateollisuus

  Kirjassa tarkastellaan yritysverkostoja kahdenvälisten suhteiden kautta. Painopisteenä on yritystenvälinen suhde - ei kumpikaan suhteen osapuoli sinänsä. Kirjan alussa luodaan katsaus verkostoitumisilmiöön eri näkökulmista. Niiden perusteella luodaan moniulotteinen malli, joka antaa vastauksia kysymykseen, mistä elementeistä kahden yrityksen välinen suhde muodostuu. Yritystenvälisiä suhteita suomalaisessa teknologiateollisuudessa kuvataan esimerkeillä pitkälle kehittyneistä kumppanuuksista sekä yrityksen liiketoimintasuhteiden analyysituloksilla. Lopuksi kirjassa tarjotaan yritystenvälisen yhteistyön analyysi-, suunnittelu- ja mittausvälineitä käytännön liikkeenjohdon tarpeisiin. Kirja on kirjoitettu erityisesti käytännön liikkeenjohdossa yritystenvälisten suhteiden parissa työskenteleville ja niitä kehittäville.
  HUOM! Kirjaa voi tulostaa 10s. Kirjasta voi kopioida leikepöydälle 10 otosta.

  yritykset verkostot verkostoituminen yhteistyö johtaminen kumppanuus liikkeenjohto

  Teknologiainfo Teknova
  FIN EISBN:9789518179378