Käsikirja sukupuoleen

  Käsikirja sukupuoleen / Tuija Saresma, Leena-Maija Rossi, Tuula Juvonen, Tuija Saresma, Leena-Maija Rossi, Tuula Juvonen, Leena-Maija Rossi, Susanna Paasonen, Sanna Karkulehto, Kaar...

  Sukupuoli ei ole pelkkää biologiaa, mutta ei myöskään vapaasti valittavissa oleva rooli tai identiteetti. Sukupuoli on yhtä aikaa henkilökohtainen ja kokemuksellinen, sosiaalisesti tuotettu ja ruumiillinen. Sukupuoli on suhteita ja valtaa. Se muotoutuu yhteiskunnallisten ja kulttuuristen käytäntöjen ja normien määräämissä puitteissa. Käsikirja sukupuoleen avaa sukupuolen rakentumista ja tutkimisen tapoja humanistis-yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista. Artikkeleissa osoitetaan, miten sukupuolta kärjistetään ja häivytetään eri elämänaloilla, miten mediaa ja teknologiaa, uskontoa ja tutkimusta voidaan tarkastella läpeensä sukupuolittuneina. Kirjoittajat tarkastelevat sukupuolen merkitystä muun muassa vanhemmuudessa, työelämässä, kasvatuksessa, politiikassa ja kielessä. Teksteissä pohditaan myös miten sukupuoli, seksuaalisuus ja muut erot, kuten yhteiskuntaluokka ja etnisyys, muokkautuvat vuorovaikutuksessa. Odotettu nais- ja sukupuolentutkimuksen perusoppikirja sopii yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja lukioiden oppimateriaaliksi sekä kaikille sukupuolen, vallan ja seksuaalisuuden yhteyksistä kiinnostuneille. Kirja haastaa analysoimaan sukupuolta sekä akateemisesti että arkielämässä.

  sukupuolitutkimus naistutkimus queer-tutkimus tyttötutkimus kulttuurintutkimus sukupuoli seksuaalisuus representaatio valta sukupuolittuminen sukupuolierot äitiys mieheys maskuliinisuus sukupuolivähemmistöt transsukupuolisuus tasa-arvo pluralismi feminismi naisliikkeet historia

  Vastapaino
  FIN EISBN:9789517684545

  Kiinnostaisiko myös...