Käänteinen arviointi

  Käänteinen arviointi / Marika Toivola

  Uutuusteos formatiivisen arvioinnin merkityksestä oppimiskulttuurin rakentamisessa Käänteinen arviointi keskittyy arvioinnin pedagogisen tehtävän ytimeen. Käänteisessä arvioinnissa on kyse formatiivisesta arvioinnista, jota tehdään oppimista, ei oppimisen arvostelua varten. Arvioinnilla autetaan oppilaita ottamaan vastuuta oppimisestaan, saavuttamaan yksilölliset tavoitteensa ja tulemaan merkityksellisiksi toistensa oppimiselle. Aiheen käsittely pohjautuu käytännön kokemuksiin ja vahvoihin teoreettisiin perusteisiin. Kirjoittajan inhimillinen tarina arvioinnin kehittämisestä tarjoaa tukea niin opettajan omalle ammatilliselle kasvulle kuin oppilaiden itseohjautuvuuteen ohjaamiseen. Sekä yksilön että koko oppivan yhteisön kannalta on tärkeää, ettei arvioinnilla tueta yhdenkään oppilaan käsitystä synnynnäisestä erinomaisuudesta. Kun arvioinnilla ohjataan lapsia ja nuoria katsomaan oppimistaan growth mindset -mallin kautta, virheet ovat luonnollinen ja välttämätön osa oppimista. Kirjassa käsitellään seuraavia teemoja: 1 Pois opettajuuden peruskaavasta 2 Tavoitteena itseohjautuvuuteen kasvaminen 3 Kohti formatiivista arviointia 4 Palaute ohjaa oppimista 5 Käänteinen oppiminen ja käänteinen arviointi 6 Formatiivinen arviointi apuna oppimaan oppimisessa.

  arviointimenetelmät oppilasarviointi opettajat oppiminen arviointi itseohjautuvuus oppimaan oppiminen yhteisöllinen oppiminen vertaisarviointi (arviointimenetelmät) itsearviointi oppilaat oppimistavoitteet palaute opettajuus opetus oppaat (teokset) formatiivinen arviointi käänteinen oppiminen opetuskäytännöt toimintakulttuuri ops-uudistus flipped learning virtuaaliyliopistot käänteinen opetus mallioppiminen portfoliot verorikokset digitaalinen oppimateriaali opinto-ohjaus käännetty arvonlisäverovelvollisuus terveysala itsekasvatus tanssi

  Edita Publishing Oy 1.painos
  FIN EISBN:9789513775117

  Kiinnostaisiko myös...