Julkinen toiminta ja sen ongelmat

  Julkinen toiminta ja sen ongelmat / John Dewey, Risto Kunelius, Mika Renvall

  John Dewey (1859-1952) oli yhdysvaltalainen filosofi, psykologi ja kasvatustieteilijä, joka tunnetaan yhtenä keskeisenä pragmatismin perustajana. Vuonna 1927 julkaistu "Public and Its Problems" on yhtä lailla yhteiskunta- ja politiikan filosofian kuin viestintäteoriankin klassikko. Teoksessaan Dewey pohtii julkisen keskustelun ja demokraattisen julkisuuden ongelmia. Hän jäljittää sitä, miten ihmisille syntyy modernissa yhteiskunnassa kokemus yhteisistä ongelmista, joista on mahdollista käydä mielekästä keskustelua. Eri ihmisryhmien keskinäisessä vuorovaikutuksessa muotoutuvassa julkisessa toiminnassa sitten ratkotaan näitä ongelmia.

  yhteiskuntafilosofia poliittinen filosofia valtiofilosofia demokratia julkisuus julkinen keskustelu poliittinen käyttäytyminen kansalaistoiminta yhteiskuntateoriat pragmatismi filosofit musiikkifilosofia naturalismi (filosofia) metafysiikka metaetiikka historianfilosofia kulttuurifilosofia

  Osuuskunta Vastapaino 1.painos
  FIN EISBN:9789517686648

  Kiinnostaisiko myös...