Johdatus tieteelliseen ajatteluun

  Johdatus tieteelliseen ajatteluun / Leila Haaparanta, Ilkka Niiniluoto

  Mitä on tieteellinen ajattelu? Miten tiede eroaa muista uskomusten muodostamisen tavoista? Millainen on tieteen maailmankuva ja suhde eettisiin kysymyksiin? Johdatus tieteelliseen ajatteluun esittelee eri tieteenalojen metodologisia kysymyksiä ja peruskäsitteitä. Tieteenfilosofian lisäksi teoksessa sukelletaan esimerkiksi argumentaatioanalyysiin ja logiikan alkeisiin sekä pohditaan, mikä on tieteellisen tutkimuksen rooli yhteiskunnassa. Teos sopii kaikille tieteellisestä ajattelusta kiinnostuneille aloittelevista opiskelijoista väitöskirjatutkijoihin.

  tiede ajattelu metodit metodologia tutkimus opiskelu tieteenfilosofia argumentaatio argumentaatioanalyysi logiikka uskomus

  Gaudeamus 1.painos
  FIN EISBN:9789524959223

  Kiinnostaisiko myös...