Johdatus kasvatustieteisiin

    Johdatus kasvatustieteisiin / Risto Rinne, Joel Kivirauma, Erno Lehtinen

    Johdatus kasvatustieteisiin johdattaa lukijan kasvatusta, koulutusta, oppimista ja kasvua tutkivien tieteiden maailmaan. Kirjan tavoitteena on antaa välineet ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja paikantaa sen asema tieteiden järjestelmässä. Teoksessa käsitellään laajasti suomalaisen kasvatustieteen rakennehistoriaa, kysynnän kasvua ja kasvatustieteen alan laajenemista. Teos sisältää myös kattavan klassikko-osan, jossa esitellään sekä kansainväliset että kotimaiset kasvatustieteen historiaan pysyvästi jääneet tieteentekijät. Teos on merkittävästi uudistettu ja päivitetty painos WSOYpron aiemmin julkaisemasta samannimisestä kirjasta. Professorit Risto Rinne, Joel Kivirauma ja Erno Lehtinen työskentelevät Turun yliopistossa. Heidän erityisalojaan kasvatustieteissä ovat kasvatuksen historia, kasvatuksen sosiologia, erityispedagogiikka, aikuiskasvatus ja oppimisen tutkimus.

    kasvatus koulutus oppiminen opetus

    PS-kustannus 1.painos
    FIN EISBN:9789524517386