Johda tunneilmastoa: Vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali

    Johda tunneilmastoa: Vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali / Jarkko Rantanen, Ira Kujala, Heikki Kankaanpää

    Tämä kirja kertoo työpaikan tunneilmastosta ja sen vaikutuksista ihmisten, tiimien ja työyhteisöjen suorituskykyyn. Ihmisten työssään kokemat tunteet vaikuttavat heidän suorituskykyynsä lukemattomin tavoin. Jos haluamme saada käyttöön ihmisten todellisen potentiaalin, meidän on ymmärrettävä syvästi, mitä tarkoittaa olla ihminen - myös työelämässä. Kirja opastaa tutkimusten ja esimerkkien kautta, miten työpaikan tunneilmastoa voidaan kehittää ja rakentaa menestystä ruokkiva tunneilmasto, jossa ihmiset voivat hyvin ja tuottavuus paranee.
    Alma Talent 1.painos
    FIN EISBN:9789521438929