Johda riskejä - käytännön opas yrityksen riskienhallintaan

  Johda riskejä - käytännön opas yrityksen riskienhallintaan / Ilkka Ilmonen, Jani Kallio, Jani Koskinen, Markku Rajamäki

  Kirja antaa kattavan ja selkeän kuvan riskienhallintaan liittyvästä toimintakentästä niin yrityksen sisällä kuin erilaisten ulkopuolisten vaatimusten kannalta. Kirjaa voi lukea myös itsenäisinä kappaleina, jolloin siitä saa käytännön vinkkejä ja neuvoja riskienhallintatyöhön. Kirjan sisältö ja teoriapohja ovat syntyneet kirjoittajien käytännön työelämän kokemuksen perusteella. Teos ei pelkästään luettele riskilajeja ja erilaisia teoreettisia näkökulmia vaan ottaa kantaa asioihin. Riskienhallinnan teoriaa ja terminologiaa on avattu niin, että aiheeseen ensi kertaa tutustuva saa riskienhallinnasta hyvän yleiskäsityksen. Kirjassa käsitellään myös riskienhallintatyöhön yleisesti liittyviä sudenkuoppia ja sitä, miten niitä voi yrittää välttää. Kirja sisältää lukuisia käytännön esimerkkejä riskienhallintatyöstä. Kirja on suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten omistajille sekä liiketoimintajohdolla. Kirjan neuvoja ja vinkkejä voi mainiosti soveltuvin osin käyttää myös muiden kuin yritysorganisaatioiden riskienhallintatyössä, esimerkiksi yhdistyksissä ja järjestöissä. Kirja sopii myös alan oppimateriaaliksi. Riskienhallinnan ammattilaisille kirja antaa vinkkejä siitä, miten riskienhallinnasta kannattaa kommunikoida sekä millä tavalla idean riskienhallinnasta voi parhaiten ottaa käyttöön päivittäiseen työskentelyyn.

  riskit vakuuttaminen riskienhallinta yritykset johtaminen pienyritykset keskisuuret yritykset sijoituspalvelut varainhankinta riskianalyysi keskijohto puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio vilppi voitonjako sosiaalinen media

  FINVA 2.painos
  FIN EISBN:9789525684858

  Kiinnostaisiko myös...