Java Servlets

    Java Servlets / Tapio Hämeen-Anttila, Tero Ahonen, Kim Åstrand

    Teos kattaa JavaServlet-ohjelmoinnin perusteista aina käytännön sovellutuksiin. Kirjan alussa käsitellään hyvin yksiselitteisesti Java Servlettien perusteet sekä erot muihin vastaaviin tekniikoihin. Teos pureutuu kehitysympäristön rakentamisesta lähtien Servlet-ohjelmoinnin saloihin, minkä takia se soveltuu hyvin myös aloittelevalle Servlet-ohjelmoijalle. Kokeneemmille ohjelmoijille tämä perusteellinen teos tarjoaa runsaasti kokemuksen tuomaa katsantokantaa sekä Best Practises -tyyppisiä ohjeita erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Selkeän rakenteensa ja esimerkkiensä ansiosta teos soveltuu myös koulutus- ja opetuskäyttöön.

    Java JavaServlet ohjelmointi WWW WWW-sivut sovellukset ohjelmointikielet Internet JavaServlet

    Docendo
    FIN EISBN:9518467188