Java 2 : ohjelmoinnin peruskirja / Juha Peltomäki, Simo Silander

    Java 2 : ohjelmoinnin peruskirja / Juha Peltomäki, Simo Silander

    Ajantasainen ja arvostettu ohjelmoinnin perusteos jo vuodesta 1999! Uudistetun 3. laitoksen avulla ohjelmoinnin ja erityisesti Java-kielen opiskelu voidaan aloittaa ilman esitietoja ohjelmoinnista. Se soveltuu yhdeksi ainoaksi oppikirjaksi usealle peräkkäiselle ohjelmointikurssille. Perusteet sisältävää alkuosaa voidaan käyttää ohjelmoinnin alkeis- ja perusopetukseen. Siinä keskeisinä oppimistavoitteina ovat ohjelman vuorovaikutus käyttäjän kanssa, kontrollirakenteet ja ohjelmien modularisointi. Olio-ohjelmointiosuus soveltuu ohjelmoinnin jatkokursseille, joiden keskeisinä teemoina ovat oliopohjaisuus ja graafiset käyttöliittymät. Servlet- ja JSP-tekniikat esittelevä osuus soveltuu puolestaan palvelinpuolen web-ohjelmointikurssille. Kirja sopii lukuisten havainnollisten esimerkkiensä ansiosta erinomaisesti myös itseopiskeluun.

    ohjelmointikielet Java ohjelmointi oliokeskeisyys WWW

    Docendo
    FIN EISBN:9518467080