Ihmistieteet tänään / toimittaneet Anneli Meurman-Solin & Ilkka Pyysiäinen

  Ihmistieteet tänään / toimittaneet Anneli Meurman-Solin & Ilkka Pyysiäinen

  Ihmistiede tänään tarjoaa ajankohtaisia näkökulmia tieteellisen tiedon rakentumiseen niin sanotuissa ihmistieteissä. Uusia näkökulmia etsitään perinteisten lähestymistapojen rajapinnoilta. Ihmistieteiden moninaisuudesta huolimatta monet keskustelut kietoutuvat tiettyjen peruskysymysten ympärille. Mikä on ymmärtämisen ja selittämisen suhde? Miten ihmistieteet eroavat muista tieteistä? Voimmeko puhua totuudesta ja objektiivisuudesta? Erityisen ajankohtaisia teemoja kirjassa ovat keskustelu evoluutioteoriasta ja monitieteisyydestä. Teos on tarkoitettu tutkijoille ja opiskelijoille, joita kiinnostaa inhimillisen todellisuuden rakentuminen ja sen selittäminen ja tulkinta. Muille kiinnostuneille kirja antaa erinomaisen mahdollisuuden perehtyä tämän hetken ihmistieteiden kuumimpiin kysymyksiin. Kirjoittajat ovat Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin jäseniä, jotka käsittelevät teemaa kukin oman tutkimustyönsä valossa.

  ihmistieteet tutkimus yhteiskuntatieteet humanistiset tieteet tutkimusmenetelmät empiirinen tutkimus tieteenhistoria tieteenfilosofia tieteen edistyminen tieteellinen tieto sosiologia historiantutkimus eksegetiikka juutalaisuus kielitiede uskontotiede tieteidenvälisyys toimijuus taidehistoria tietoisuus

  Helsingin yliopiston tutkijakollegium, 2005
  FIN EISBN:9789524955522

  Kiinnostaisiko myös...