Ihmisen psykologinen kehitys

  Ihmisen psykologinen kehitys / Risto Ruoppila, Jari-Erik Nurmi, Timo Ahonen, Heikki Lyytinen, Paula Lyytinen, Lea Pulkkinen, Isto Ruoppila

  Kirja tarkastelee ihmisen psykologisen kehityksen vaiheita varhaislapsuudesta keskilapsuuden ja nuoruuden kautta aikuisuuteen ja vanhuuteen sekä kehityspsykologian tutkimusmenetelmiä, tutkimuksen eettisiä kysymyksiä ja tutkimuksen historiaa.

  kehityspsykologia psyykkinen kehitys persoonallisuuden kehitys sosiaalinen kehitys oppiminen elämänkaari varhaislapsuus lapsuus nuoruus aikuisuus vanheneminen vanhuus ikäkaudet psykologia

  PS-Kustannus 1.painos
  FIN EISBN:9789524516518

  Kiinnostaisiko myös...