Ihmisen epätäydellisyydestä

  Ihmisen epätäydellisyydestä / Juha Räikkä

  Filosofia liikkuu usein sellaisten asioiden parissa, jotka kiinnostavat tavallista valistunutta yleisöä. Nyt käsillä olevassa esseekokoelmassa käsitellään tällaisia, meitä jokaista tavalla tai toisella koskevia, aiheita. Ihmiset ovat epätäydellisiä, ja olemme usein pulassa joko omasta syystämme tai muiden takia. Nämä tilanteet ovat luontevia filosofiselle pohdiskelulle, joka kohdistuu ihmisenä olemiseen: esimerkiksi hienotunteisuuteen, anteeksiantoon, itsetuntemukseen ja tasa-arvoon. Kokoelmaa voidaan lukea yleistajuisena johdantona filosofiseen tapaan lähestyä asioita. Tavanomaisten johdantoteosten tavoin kirjassa on paljon konkreettisia esimerkkejä, joiden avulla abstrakteiltakin näyttävät kysymykset avautuvat. Kysymysten lisäksi lukijalle pyritään tarjoamaan myös joitakin vastausehdotuksia. Nuo vastaukset eivät ole kiistattomia. Lukijan tehtäväksi jää ratkaista, hyväksyykö hän ne vai ei. Käytännöllisen filosofian professori Juha Räikkä opettaa Turun yliopistossa etiikkaa ja yhteiskuntafilosofiaa. Hänen aiempia teoksiaan ovat mm. artikkelikokoelmat Moraalin kanssa ja Esseitä etiikasta. Räikän kirjoitustyyliä määrittää ajatus, ettei esitystavan tarvitse aina olla kuolemanvakava, vaikka aiheet joskus ovatkin.

  elämänhallinta hyvä elämä filosofia etiikka moraali ihmisyys yksityisyys anteeksianto anteeksipyyntö itsepetos psykologia itsetuntemus tasa-arvo salaliittoteoriat diplomatia puolueettomuus utopiat esseet

  United Press 1.painos
  FIN EISBN:9789949663309

  Kiinnostaisiko myös...