Hyvyyden maailma

  Hyvyyden maailma / Eero Ojanen

  Ihmisyyden maailmankuvaa etsimässä Filosofi Eero Ojasen lukijakunta on laajentunut aina uuden teoksen myötä, ja hänen ajattelunsa on herättänyt kasvavaa kiinnostusta ja arvostusta. Kahdessa aiemmassa teoksessaan hän on kehitellyt hyvyyden käsitettä. Kun hyvyys aivan ilmeisesti on jotakin todellista, olemassa olevaa, mitä se merkitsee meidän maailmankuvallemme? Onko mahdollista luoda filosofinen kokonaisnäkemys maailmasta siten, että ihmisen ulkoinen ja sisäinen maailma – arvot ja tosiasiat – ovat molemmat mukana? Voidaanko luoda maailmankuva, joka on yhtä aikaa tiedollinen ja moraalinen? Ihmisen tietoisuus ei tallenna maailmasta pelkkää objektiivista kuvaa, se myös pyrkii näkemään maailman omasta näkökulmastaan ja arvottamaan sitä. Tämä kuitenkin merkitsee lopulta sitä, että asiat joita nimitämme arvoiksi – hyvyys, totuus, kauneus – ovat todellisuuden perusrakenteita. Aineen ja hengen tasavertaisuus maailmanselityksenä asettaa uuteen valoon monet populaarin luonnontieteellisen ajattelun väittämät. Hyvyyden maailma on teos, joka ei vaadi lukijaltaan laajoja pohjatietoja. Selkeästi ja johdonmukaisesti se rakentaa visiota maailmanselitykseksi, jossa ihmisyys nähdään kaiken tiedollisen ajattelun perustana, ja jossa henki on mukana aktiivisena osapuolena. ”Olla ihmisiksi” ei silloin enää olekaan pelkästään moraalinen, vaan ennen kaikkea tiedollinen lause, totuudenmukaisen maailmankuvan lähtökohta. Aiemmat teokset Hyvyyden filosofia 1998 Hyvyyden yhteiskunta 1999 Kohderyhmiä Filosofiasta ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostuneet, eettistä pohdiskelua ja elämän perimmäisiä kysymyksiä miettivät

  hyvä moraali etiikka yhteiskuntafilosofia arvot yhteiskuntakehitys

  Kirjapaja
  FIN EISBN:9516070744

  Kiinnostaisiko myös...