Hyvä vanhuus - Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen

  Hyvä vanhuus - Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen / Jenni Kulmala

  Mikä tekee arjesta mielekkään? Mitkä asiat elämässä tuottavat iloa? Entä jos nämä asiat otetaankin yllättäen pois? Tämä tilanne on todellisuutta monen ikäihmisen elämässä. Ikääntyminen tuo usein mukanaan fyysisiä muutoksia, luopumista ja uudenlaisiin tilanteisiin sopeutumista. Ne eivät kuitenkaan saa olla hyvän vanhuuden este. Asenteilla, läheisillä ihmisillä ja fyysisellä ympäristöllä on suuri rooli ikäihmisen mielekkään elämän tukemisessa. Myös hoitohenkilökunnan ammattitaitoon kuuluu kohdella ihmistä kaikissa elämänvaiheissa persoonana eikä potilaana. Kirja tarjoaa vanhustyön ammattilaisille ja ikääntyneiden parissa toimiville eväitä vahvistaa ikäihmisten hyvinvointia. Luvuissa havainnollistetaan käytännönläheisin vinkein, miten ikääntyneet voivat säilyttää itselleen merkitykselliset asiat myös elämän muutostilanteissa. Ennen kaikkea teos opastaa yksilölliseen ja arvostavaan kohtaamiseen, joka on iästä riippumatta ihmisyyden ydin.

  vanhuus ikääntyminen hyvinvointi terveyden edistäminen elämänlaatu vanhustyö vanhustenhuolto vanhuspalvelut vanheneminen kotona asuminen sosiaaligerontologia vanhuspolitiikka elämänkaari

  PS-kustannus 1.painos
  FIN EISBN:9789524519212

  Kiinnostaisiko myös...