Historianfilosofia. Klassiset ajattelijat antiikista nykyisyyteen

  Historianfilosofia. Klassiset ajattelijat antiikista nykyisyyteen / Kari Väyrynen, Jarmo Pulkkinen, Kari Väyrynen, Jarmo Pulkkinen, Tero Anttila

  "Historianfilosofia" kuvaa kattavasti eri aikakausien käsitystä siitä, mitä on historia. Kirjassa esitellään ajattelioita antiikista 1900-luvun lopulle, Hesiodoksesta Foucalt'hon, joiden tuotannossa historialla on merkittävä sija.
  Keskustelu historiasta ja siitä miten sitä tulisi tutkia, on käynyt vilkkaana jo vuosikymmenien ajan. Historian näkökulmien moninaisuus vaatii yhä syvempää teoreettista ymmärrystä, ja siksi historianfilosofia on entistä tärkeämpää historioitsijalle. Klassikkoajattelijoiden näkemykset tarjoavat hyvän pohjan ymmärtää historiaa laajemmin. Kirja sopiikin niin yliopistolliseksi oppikirjaksi kuin historian olemusta pohtivan harrastajan käteen.

  historianfilosofia filosofit filosofia historia historiankäsitys historiatietoisuus sivilisaatio aikakäsitykset historiakulttuuri aatteet aikakaudet oppihistoria bantut sukupuolisuus

  Osuuskunta Vastapaino 1.painos
  FIN EISBN:9789517686501