Häpeä ja rakkaus: Ihmiseläinluonto

    Häpeä ja rakkaus: Ihmiseläinluonto / Elisa Aaltola

    Häpeä ja rakkaus pohtii ihmiselle keskeisten ja myös vaikeiden tunteiden suhdetta moraaliin ja tapaamme ymmärtää maailma. Hyödyntäen sekä filosofista että empiiristä tutkimusta se esittelee häpeän ja syyllisyyden muotoja ja seurauksia. Kirja käy läpi myös rakkauden eri tapoja ja moraalisia kytköksiä. Keskiössä on ihmisen syyllisyys, häpeä ja mahdollinen rakkaus muita eläimiä ja luontoa kohtaan. Vasta häpeää sietämällä ja tuoreita moraalisen rakkauden tasoja löytämällä voi lajimme kehittyä elämää tukevaan suuntaan. Kirjaa voi lukea myös yleisenä esityksenä ihmiseläimen vaikeista ja mahdollistavista tunteista.

    häpeä syyllisyydentunne syyllisyys arvofilosofia viha tunnearvo alemmuudentunne vietit tunne-elämä

    Into Kustannus 1.painos
    FIN EISBN:9789523512139