Haastavat kasvatustilanteet - Lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja

  Haastavat kasvatustilanteet - Lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja / Liisa Ahonen, Liisa Ahonen

  Lasten haastava käyttäytyminen on yksi kuormittavimmista tekijöistä kasvatusalalla. Päiväkodin arjessa eteen saattaa tulla tilanteita, joissa lapset käyttäytyvät uhmakkaasti tai tulistuvat helposti. Myös ylivilkkaus tai voimakas vetäytyminen aiheuttaa suuressa lapsiryhmässä päänvaivaa kasvattajille. Kuinka aikuisen kannattaisi toimia tällaisissa tilanteissa? Kirja tarttuu käytännönläheisesti päiväkodin haastaviin tilanteisiin ja näyttää, miten suuri merkitys aikuisen vuorovaikutuksella on lapsen käyttäytymiselle. Se osoittaa, että haastavana pidetty lapsi ei käyttäydy tarkoituksella hankalasti vaan kaipaa aikuisen tukea tunteidensa säätelyyn. Lapsen yksilöllinen ja lämmin tukeminen ei suinkaan ole pois muilta lapsilta eikä lisää aikuisen työtaakkaa. Päinvastoin tilanteet ratkeavat helpommin ja nopeammin, kun aikuinen sitoutuu vuorovaikutukseen lapsen kanssa, kuuntelee tätä ja osoittaa antavansa tukea.

  varhaiskasvatus pedagogiikka kasvatus päiväkodit lasten kehitys leikki-ikäiset käyttäytymishäiriöt poikkeava käyttäytyminen sosioemotionaaliset taidot tukeminen vuorovaikutus lapset aikuiset pedagoginen suunnittelu lastentarhanopettajat kiintymys autismi lastentarhat sadutus tunnetaidot kasvatuskumppanuus ADHD käyttäytyminen läsnäolo aggressiot

  PS-kustannus 1.painos
  FIN EISBN:9789524517881

  Kiinnostaisiko myös...