Globaali kansantalous

  Globaali kansantalous / Timo Lindholm, Juhani Kettunen

  Globaali kansantalous on kansantalouden perusteos, joka esittelee taloustieteen teorian perusteet ja käsitteet sekä talouspolitiikan ja globaalin talouden ilmiöt.
  Kirjassa käydään käytännönläheisesti läpi sitä, miten teknologinen kehitys, globalisoitunut maailmantalous ja toisaalta luonnonvarojen ehtyminen ja ilmastonmuutos vaikuttavat yritysten toimintaan ja päätöksentekijöiden preferensseihin. Globaali kansantalous tutustuttaa lukijan talouden peruskäsitteisiin ja -ilmiöihin sekä niiden syy-seuraussuhteisiin.
  Kirja antaa myös selkeän ja havainnollisen kuvan siitä, miten taloudellinen kehitys ja talouden muutokset koskettavat meitä kaikkia ja vaikuttavat jokaisen ihmisen elämään; kuluttajana, opiskelijana, palkansaajana, sijoittajana ja yrittäjänä.
  Kirja jakautuu kolmeen osioon: mikrotalouteen, makrotalouteen ja globaaliin talouteen. Käsiteltäviä asioita havainnollistetaan ja syvennetään esimerkkien ja kuvioiden avulla. Lukujen lopussa on tehtäviä. Kirja sisältää sanaston kansantalouden tärkeimmistä käsitteistä. Globaali kansantalous soveltuu oppimateriaaliksi amk-opintoihin ja aikuisopiskeluun.

  kansantalous taloustiede talous kansainvälinen talous talouspolitiikka

  Edita Publishing Oy 1.painos
  FIN EISBN:9789513770563

  Kiinnostaisiko myös...