Geriatria : arvioinnista kuntoutukseen

  Geriatria : arvioinnista kuntoutukseen / Sirpa Hartikainen, Sirpa Hartikainen, Eija Lönnroos, Seija Rusanen

  Kirjassa on kuvattu geriatrisen hoitotyön sisältö. Teos soveltuu ikääntyneitä hoitaville ammattilaisille sekä geriatriseen hoitotyöhön erikoistuville.
  Iäkkäiden hoitamiseen liittyy erityisiä terveydellisiä haasteita muistiongelmista masennukseen sekä suolisto- ja sydänvaivoista kipuihin ja alkoholin riskikäyttöön. Kirjassa Geriatria - arvioinnista kuntoutukseen käydään järjestelmällisesti lävitse, kuinka tunnistaa ja hoitaa iäkkäille tyypillisiä terveysongelmia. Lisäksi kirjassa perehdytään geriatriseen kuntoutukseen ja toimintakykyä tukevaan terveysliikuntaan. Kirja on suomalaisten geriatrien vahvaan kliinisen ja näyttöön perustuvan osaamisen kooste, jossa hoitotyön arki ja käytännöt ovat läsnä koko kirjan lävitse.
  Kirjassa on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa perehdytään näytteenottajan työhön yleisesti tarkastelemalla muun muassa asiakkaan kohtaamista, aseptiikkaa, näytteenottotilannetta, näytteen käsittelyä ja laboratoriotuloksia.
  Näytteenottajan käsikirjan toiseen osaan on koottu näytteenotto-ohjeet. Kussakin ohjeessa käydään läpi kaikki näytteenottajan kannalta oleellinen: näytteenottajan valmistautuminen ja asiakkaan ohjeistaminen, tarvittavat välineet, näytteenottotekniikka, näytteenottokohdat, näytteen käsittely sekä kyseiseen näytteeseen liittyvä erityistieto.

  geriatria vanhustenhuolto hoitotyö vanhukset terveydenhuolto vanhustentaudit hoito kuntoutus

  Edita Publishing Oy 1.painos
  FIN EISBN:9789513768669

  Kiinnostaisiko myös...