Georg Henrik von Wright - modernin ajan ajattelija

  Georg Henrik von Wright - modernin ajan ajattelija / Johan Strang, Thomas Wallgren, Timo Soukola

  Georg Henrik von Wright (1916-2003) oli yksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista filosofeista. Hän toimi Cambridgessa professorina Ludwig Wittgensteinin jälkeen mutta osallistui aktiivisesti myös kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun pohtien esimerkiksi ympäristöasioita sekä sodan ja rauhan kysymyksiä.
  Von Wright erotti tieteelliset tekstinsä hyvin selvästi kirjallisuutta käsittelevistä ja ajankriittisistä esseistään. Hän karttoi kärkevyyttä, mutta hänen rajatonta talouskasvua tai sokeaa edistysuskoa kritisoineet kirjoituksensa saattoivat aiheuttaa ristiriitaisiakin reaktioita.
  Teoksessa tarkastellaan von Wrightin ajattelua ja yhteiskunnallista toimintaa näiden teemoiltaan yhä ajankohtaisten esseiden pohjalta. Mitä von Wright tavoitteli, ja miksi hänen ajatuksensa koettiin niin merkittäviksi? Miten hän ymmärsi järjen, tieteen ja filosofian suhteen? Ja miksi elitismistä ja konservatismista kritisoitu von Wright on viime aikoina innostanut Pohjoismaissa niin kansallismielisiä oikeistoradikaaleja kuin ympäristöliikkeen jyrkkää vasemmistosiipeäkin?

  filosofit filosofia yhteiskunnalliset vaikuttajat analyyttinen filosofia akateemikot kulttuurifilosofia kulttuurikritiikki

  Gaudeamus 1.painos
  FIN EISBN:9789523456211