Epätyypilliset työsuhteet käytännönläheisesti : erilaiset työn tekemisen tavat ja muodot

    Epätyypilliset työsuhteet käytännönläheisesti : erilaiset työn tekemisen tavat ja muodot / Minna Salli

    Sisältää myös: Työsopimuslaki 26.1.2001/55, Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 ja Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä 8.5.1992/417

    työsuhde määräaikaisuus epätyypillinen työ osa-aikatyö etätyö vuokratyö työvoima alihankinta työharjoittelu harjoittelijat nuoret työntekijät vaikeasti työllistettävät ammatinharjoittajat työ lainsäädäntö työoikeus myyntiedustajat

    Kauppakamari
    FIN EISBN:9789522462275