Energiavalta

  Energiavalta / Ruostetsaari Ilkka

  Energiahuollon valtiollisen säätelyn 1980-luvun puolivälissä alkanut purkaminen huipentui sähkömarkkinalain säätämiseen vuonna 1995, jolloin sähkömarkkinat avattiin kilpailulle. Energiapolitiikan markkina-painotteisen ohjauksen kausi jäi kuitenkin lyhyeksi ja säätely palasi 2000-luvulla energiapolitiikkaan Euroopan unionin kautta.
  Energiavalta-teoksessa kysytään, miten energiamarkkinat toimivat, mikä on kansallisen energiapolitiikan liikkumavara suhteessa EU:hun ja miten energiapolitiikan ohjaus- ja säätelyjärjestelmän muutos ja toimintaympäristön kansainvälistyminen ovat vaikuttaneet energiapolitiikan valtarakenteisiin Suomessa 1980-luvun lopun jälkeen. Ovatko vanhat energiaeliitit säilyttäneet asemansa pelisääntöjen muutoksista huolimatta energiapolitiikan vallan ytimessä vai ovatko ympäristöviranomaiset ja -järjestöt kyenneet haastamaan niitä? Uskovatko kansalaiset voivansa enemmän vaikuttaa energiapolitiikkaan edustuksellisen demokratian kautta vai omilla kulutusvalinnoillaan?
  Teos perustuu useisiin kansalaisille suunnattuihin kyselytutkimuksiin ja energia-alan asiantuntijoiden haastatteluihin. Se on tarkoitettu sekä yhteiskuntatieteelliseksi oppikirjaksi korkeakouluihin että puheenvuoroksi energiamarkkinoiden toimivuudesta käytävään keskusteluun, mutta soveltuu myös kaikille energiapoliittisesta keskustelusta kiinnostuneille kansalaisille. Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

  energiamarkkinat kansallisen energiapolitiikka energiapolitiikan ohjaus- ja säätelyjärjestelmän energiapoliittisesta keskustelusta eliitit energiapolitiikka voimatalous päästökauppa energia korporativismi eturyhmät biopolitiikka teknologiapolitiikka

  Tampere University Press 1.painos
  FIN EISBN:9789514482281