Eläketalous

    Eläketalous / Sanna Tenhunen (toim.), Risto Vaittinen

    Kirja tarjoaa kattavan kuvauksen eläkejärjestelmien perusteista, Suomen järjestelmästä ja sen toiminnasta sekä keskustelua eläkejärjestelmän kestävyydestä. Nämä ainekset tarjoavat lukijalle mahdollisuuden muodostaa oman käsityksen Suomen eläkejärjestelmän tulevaisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kirja muodostuu kymmenestä itsenäisestä eläkkeiden taloutta käsittelevästä luvusta. Kirjassa käsitellään yleisesti eläkejärjestelmän taustalla vaikuttavia tekijöitä, kuten väestön rakennetta ja väestökehitystä, eläkejärjestelmän ominaisuuksia ja eläkeaikaan ja väestön ikääntymiseen varautumisen mahdollisuuksia. Lisäksi esitellään Suomen eläkejärjestelmän muotoutumista, eläkelaitosten roolia eläkejärjestelmän toiminnassa sekä toiminnalle asetettuja vaatimuksia. Suomen eläkejärjestelmän maksujen ja eläke-etuuksien kehitystä tarkastellaan pitkällä aikavälillä sekä keskustellaan sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Kirjan kirjoittajat ovat eläkeasioiden parissa työskenteleviä asiantuntijoita.
    FINVA 1.painos
    FIN EISBN:9789525684490