Digikuvan peruskirja / Matti Karhula, Petri Miettinen, Jarkko Viljanen

    Digikuvan peruskirja / Matti Karhula, Petri Miettinen, Jarkko Viljanen

    Kaikki digitaaliseen kuvaan liittyvät aiheet yksissä kansissa! Alun teoriaosuuden jälkeen perehdytään kuvan digitoinnissa tarvittavaan laitteistoon, skannereihin ja kameroihin. Laajan käytännön kuvaustilanteita käsittelevän luvun jälkeen kuvat opetellaan korjailemaan kuvankäsittelyohjelmassa. Kuvien manipulointi esitellään vaiheittaisten käytännön esimerkkien kautta. Esimerkkiohjelmina on käytetty Photoshopia ja Paint Shop Prota, mutta kirjan oppeja voi hyvin soveltaa myös muihin kuvankäsittelyohjelmiin. Lisäksi perehdytään julkaisemiseen painetussa ja sähköissä muodossa sekä arkistointiin ja tulostukseen. Käsiteltyjä aiheita ovat mm. - värioppi ja digikuvan teoria - kuvan sommittelu - näytön kalibrointi ja työskentelyolosuhteet - digikamerat, skannerit ja tulostimet - kameran asetukset eri kuvaustilanteissa - kuvan perussäädöt ja manipulointi - ICC-profiilit ja värinhallinta - arkistointi, tulostus ja aineiston toimitus painoon - kuva sähköpostissa ja web-sivulla - videoCD- ja dvd-esitykset Sopii myös Mac-käyttäjälle.

    digitaalitekniikka kuvankäsittely valokuvaus kamerat valokuvat digitaalinen tallennus digitointi digitaalikamerat skannerit digitaalikuvaus elektroninen arkistointi elektroninen julkaisutoiminta

    Docendo
    FIN EISBN:9518467218