Design ja johtaminen

    Design ja johtaminen / Hanna & Maula Jesse Maula

    Design ei ole vain sitä, miltä asiat näyttävät, vaan ennen kaikkea sitä, miten asiat toimivat. Johtajien pöydälle päätyy monimutkaisia asioita: kysymyksiä, joihin ei ole ilmeistä vastausta, ongelmia, joihin on vaikea löytää ratkaisua, haasteita ja mahdollisuuksia, joita ei täysin tunneta. Design-ajattelu soveltuu monenlaisten ongelmien ratkomiseen ja varsinkin uusien, tärkeiden ongelmien löytämiseen. Tässä kirjassa osoitetaan, kuinka kokonaisia organisaatioita voidaan ohjata yhä design-lähtöisemmiksi ja siten muuttaa toimintatapoja laajasti. Kirjaa ohjaa soveltamaan ja hyödyntämään designin periaatteita siten, että syntyy aidosti mitattavia oppimiskokemuksia, toimintatapoja ja tuloksia.

    palvelumuotoilu organisaatiorakenne yritykset strateginen suunnittelu asiakaslähtöisyys organisaatiomuutokset yritysstrategiat johtaminen liikkeenjohto organisaatiot organisaatiokulttuuri

    Alma Talent 1.painos
    FIN EISBN:9789521438257