Att forska i utveckling: En inledning

  Att forska i utveckling: En inledning / Juhani Koponen, Jari Lanki, Mariko Sato, Anna Kervinen, Robert A Denemark, Raisa Kyllikki Karjalainen

  Indelningen av världen i ett rikare ”nord” och ett fattigare ”syd” och den ojämlikhet som följer av detta är ett centralt globalt problem och samtidigt grundorsaken till många andra problem. Varför har invånare i olika delar av världen så olika levnadsförhållanden och livsvillkor? Var finns ursprungen till rikedom och fattigdom, till skillnaderna i ekonomisk och samhällelig utveckling och till den internationella ojämlikheten? Hur kan dessa påverkas? I enlighet med utvecklingsforskningens tillvägagångssätt reder ”Att forska i utveckling” ut bland annat dessa frågor med stöd av metoder från olika vetenskapsområden. Boken behandlar utvecklingsforskningens teoretiska utgångspunkter, strömningar och principer samt olika förklaringsmodeller för utveckling. Den diskuterar hur den globala ojämlikheten uppkommit och utvecklingsländernas ställning i världsekonomin. Skilt för sig granskas befolkningsfrågorna, överlevnadsstrategierna hos landsbygdsbefolkningen i utvecklingsländerna, urbaniseringen, könets betydelse samt miljön och den hållbara utvecklingen. Det omfattande grundverket lämpar sig som lärobok och fungerar också utmärkt som ett uppslagsverk för den som intresserar sig för utvecklingsländer och stora globala frågor.

  e-böcker kehitysmaat kehitystutkimus taloudellinen kehitys globalisaatio eriarvoisuus kansainvälinen talous kehityspolitiikka globaali hallinta muuttoliike kaupungistuminen ympäristökysymykset sukupuolentutkimus utvecklingsländer utvecklingsforskning ekonomisk utveckling globalisering ojämlikhet utvecklingspolitik internationell ekonomi global styrning flyttningsrörelse urbanisering miljöfrågor genusforskning

  Gaudeamus 1.painos
  SWE EISBN:9789524959469
  • Valitettavasti tätä ei ole saatavana