Arvopaperisijoittaminen

  Arvopaperisijoittaminen / Jussi Nikkinen, Timo Rothovius, Petri Sahlström

  Sijoituskohteen arvo on sijoittajan kannalta keskeisin kysymys sijoituspäätöstä tehtäessä. Tämän kysymyksen ympärille on kehittynyt rahoituksen oppiaine, jonka tarkoituksena on antaa työkalut sijoituskohteiden arvon määrittämiseen. Oppiaine jaetaan yrityksen rahoitukseen ja arvopaperisijoittamiseen. Tässä kirjassa keskitytään näistä jälkimmäiseen eli perehdytään sijoittamisen keskeisiin teorioihin sekä niiden käytännön soveltamiseen. Aihealue on muodostunut entistäkin tärkeämmäksi rahoitusmarkkinoiden merkityksen kasvaessa ja sijoitusvalikoiman monipuolistuessa. Kirja on suunnattu ensisijaisesti oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Sitä voidaan käyttää sekä perus- että jatkokursseilla. Kirja sopii myös käsikirjaksi arvopaperimarkkinoilla työkseen ja harrastuksekseen toimiville, sillä se kattaa keskeiset sijoittamisen osa-alueet. Huom! Kirjaa ei voi tulostaa, eikä siitä voi kopioida valintoja leikepöydälle.

  arvopaperit sijoitukset rahamarkkinat joukkovelkakirjat arvopaperimarkkinat johdannaismarkkinat osakkeet arvopaperisalkut

  WSOY
  FIN EISBN:9510316237

  Kiinnostaisiko myös...