Arviointi työvälineenä - Lasten ja nuorten kasvun tukeminen

  Arviointi työvälineenä - Lasten ja nuorten kasvun tukeminen / Irene Ihme

  Kasvava lapsi ja nuori ei osaa tarkastella omaa tekemistään erillään itsestään, minäkäsityksestään. Sen vuoksi yksittäiset arvioinnit tarkoittavat oppilaalle, että hän on hyvä tai huono sen mukaan, mitä arviointi hänelle kertoo. Yksittäiset arviointimenetelmät voidaan yhdistää toimivaksi arviointiprosessiksi, joka auttaa oppilasta muodostamaan realistisen kuvan oppimisestaan ja kehittymisestään. Motivoiva, yksilöllinen ja opinnoissa ohjaava arviointi vahvistaa oppilaan itsetuntoa ja edistää suotuisaa kasvua. Kirjassa kerrotaan arvioinnin merkityksestä ja siitä, kuinka minäkäsitystä voi rakentaa oppimistaitoja, sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja kehittämällä. Kirjassa esitetyt oppilaan kasvun tukemisen lähtökohdat ja niihin liittyvä arviointikaavake auttavat jokaista opettajaa suunnittelemaan opetustaan ja käyttämään arviointia tarkoituksenmukaisena työvälineenä. Kirjan kirjoittaja Irene Ihme on työskennellyt useita vuosia erityisopettajana yläkoulussa ja muun muassa sopeutumattomien ja tarkkaavaisuushäiriöisten lasten kanssa alakoulussa.

  opetus kasvatus oppiminen arviointi koulu sanallinen arviointi numeerinen arviointi

  PS-kustannus 1.painos
  FIN EISBN:9789524517393

  Kiinnostaisiko myös...